TOLLVESENET
 
DIVERSE LOVVERK

Tolloven
Tollforskriften
Merverdiavgiftsloven
Merverdiavgiftsforskriften
Veterinær grensekontroll
Krav til treemballasje
Forskrift om narkotika
Våpenloven
Forskr. om eksplosjonsfarlig stoff


SÆRAVGIFTER 2018

MVA
Teknisk etanol
Mat og drikke
Tobakk
Miljø
Forskningsavgift

 
SØKNADER
 
RETURORDNINGER
 
DIREKTORATER
 
SOFTWARE
 
NYTTIGE LINKER
 
NYHETER/ DIV.

Import av varer til Norge
Tobakksgaver
Ingen henvisning til mva-fritak
Såvarer og deklarering i TVINN
Info til ikke registrerte mva-pliktige
Info til registrerte mva-pliktige
Mva ved innf. til Skatteetaten i 2017
Tolldeklarasjonsoversikt
Tariffen 2016 VS 2017, korrelasjonstab.
Beh. i TVINN for mva-reg. firmaer
Tollkreditt og mva. ved innførsel
Kunstverk og meirverdiavgift
REX-systemet
Midlertidig import til Norge
Landbruksmaskiner og redskaper
Merverdiavgiftsfritaket for billedkunst
Tollfrihet eller redusert toll
Bindende opprinnelsesuttalelser
Universalgaranti - søknad
Import av eksplosiver og fyrverkeri
Leker
Tolldeklarasjonsoversikt i Altinn
Trykksaker
Mva ved innførsel fra 2017
Miljøgebyr fra 01. juli
Privatimport av tobakk og snus
Forenkling i GSP-systemet
Hansker, vanter og votter
Kosttilskudd, legemidler og vitaminpreparater
Tekstilvarer av såkalt fuskepels
Form A og erstatningssertifikater
Certificate of Origin
Vitaminer
Opprinnelsesstatus
Israel - EFTA
Oversikt over GSP-landene
Opprinnelseskonvensjonen
350-kroners grensen
Arkiv

 

  ""     ""